Våra medlemmar

En liten presentation på våra medlemmar.                 Peter Mark

                Ordförande

           Jens Skytt

           Vise kassör

Kirsten Ljungström

   Vice sekreterare

Lizette Johannesson

Agneta Högfeldt

    Sekreterare

Thomas Lindblom

       Vise Ordf.

Conny Grafström

    Suppleant

       Bernt Spång

Matz Johannesson

          Stellan Atterfalk

Hasse Aronsson

    Mikael Hansson

         Grillchef